Нарушения на омекотяването и преяждането

Olodanza е дисциплина, която използва музика, за да стимулира движението и свободното изразяване за терапевтични цели, за да помогне на индивида да намери собственото си психокорпорално единство, своето собствено благополучие и да подобри качеството на живот. Olodance може да бъде много полезна техника за хора с нарушения в храненето. В такива случаи тази дисциплина може да бъде полезна и положителна активност, тъй като насърчава функционалното удоволствие (способността да възприемат приятни усещания), предлага облекчение от напрежение и скованост, подобрява функцията на ставите, реактивира кръвообращението, стимулира мускулен тонус и подобрява някаква координация, прецизност и синхронизация на жестовете и се смята, че активира психодинамичните процеси в евентуален езиков хоризонт, с двойната цел за генериране на нов опит на себе си на ниво телесна символика, за улесняване на достъпа до символично-развойно ниво.

В Olodanza® целта на дейността не е тълкуването на израза, а интензификацията на опита, така че стойността на това да се разгръща по най-убедителния начин. Чрез стимулирането на потока от жизнена енергия, Olodanza® също така насърчава изразяването на емоции, подобрява междуличностните взаимоотношения и себе си, увеличава самочувствието, насърчава промените в настроението, увеличава самочувствието и позволява да разхлаби чувството на апатия, отдалечаване от живота и самотата.

Методология Теоретичната рамка, в която се вдъхновява поведението на лабораториите за танцова терапия, е представена от общите принципи на метода Olodanza®, разработен от д-р Романо Сартори. Методът се основава на упражнения за енергийна мобилизация, дишане, чувствителност, жестове, използване на гласа, междуличностни отношения, релаксация и медитация. Всяка лаборатория е структурирана в четири етапа: начална фаза на загряване, централен момент на предложението за танцовия стимул, момент на релаксация и финална фаза на вербализация.

В началната фаза лидерът приветства групата и го насочва да влезе в сесията; слушайте музика и насочвайте участниците към нежни движения, за да започнете да активирате мускулите и да затопляте тялото.

В централния момент диригентът предлага един или повече стимула, които служат за реализиране на специфична експресивна работа: изборът на музика се извършва според ситуацията и двигателните възможности на групата и цялото е съпроводено с визуални и въображаеми предложения, ръководени от диригента., Играта, срещата и връзката между участниците също се стимулират.

В момента на релаксация, диригентът предлага едно или повече упражнения, които да подтикнат участниците да се отпуснат и да освободят всякакви напрежения.

В заключителната фаза на вербализацията диригентът дава възможност на участниците, които желаят да изразят устно това, което са преживели или възприели като чувства и / или емоции по време на сесията. Тази фаза позволява на субекта да изрази собствения си опит и да укрепи и консолидира групата.